Абревиатури започващи с В

В.з. - Вилна зона, ВАС - Върховен административен съд, ВГ - Водоснабдителна група, ВЕЦ - Водноелектрическа централа, ВЗ - Валутен закон, ВИАС - Висш институт по архитектура и строителство, от 1992 г. - УАСГ, ВИИ - Висш икономически институт, сега УНСС, ВИК - Водоснабдяване и канализация, ВИС - Визова информационна система, ВИТИЗ - Висш институт за театрално изкуство, ВКБООН - Върховен комисариат на ООН за бежанците, ВКП - Върховна касационна прокуратура, ВКС - Върховен касационен съд, ВКФ - Висша корова функция (гл. мозък), ВЛ - Вещо лице, ВМА - Военномедицинска академия, ВМЕИ - Висш машинно-електротехнически институт, сега ТУ, ВМРО-БНД - Вътрешна македонска революционна организация Българско национално движение, ВМРО - Вътрешна македонска революционна организация, ВПО - Вътрешни полови органи, ВС - Водоснабдителна система, ВСД - Високоспециализирани дейности, ВСС - Висш съдебен съвет, ВСУ - Висше строително училище „Любен Каравелов“, ВТ - Водно тяло, ВТУ - Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, ВУЗ - Висше учебно заведение,