Абревиатури започващи с И

ИАЛ - Изпълнителна агенция по лекарствата, ИАМА - Изпълнителна агенция „Морска администрация“ към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ИАОС - Изпълнителна агенция по околна среда, ИАРА - Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури към Министерство на земеделието, храните и горите, ИБС - Исхемична болест на сърцето, ИВ - интравенозно, ИВН - Интравенозна пиелограма, ИВНВ - Икономическа вътрешна норма на възвращаемост, ИВП - Институт по водни проблеми, ИГУ - Интегрирано гранично управление, ИДК - Инфилтративен (инвазивен) дуктален карцином, ИЗ - Институт по зоология в БАН, История на заболяването, ИЛК - Инфилтративен (инвазивен) лобуларен карцином, ИЛЧГ - Институт за лечение на чужди граждани, ИМИ - Исхемичен мозъчен инсулт, ИМП - Изпълнители на медицинска помощ, ИННС - Икономическа нетна настояща стойност, ИППМП - Индивидуална практика първична медицинска помощ, ИСН - Интегрирана система за наблюдение, ИСП - Изпълнителите на стоматологична помощ, ИТП - Имунна тромбоцитопения,