Абревиатури започващи с О

ОА - Обща администрация, ОАИЛ - Отделение по анестезиология и интензивно лечение, ОАРИЛ - Отделение по анестезиология, реанимация и интензивно лечение, ОБ - Общ билирубин, ОБН - Остра бъбречна недостатъчност, ОВМ - Орнитологично важно място, ОВОС - Оценка на въздействието върху околната среда, ОВХ - Остър вирусен хепатит, ОДА - Опорно-двигателен апарат, ОДКВЗС - Областен диспансер за кожно-венерологични заболявания със стационар, ОДМВР - Областна дирекция на МВР, ОДОЗС - Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар, ОДПЗС - Областен диспансер за психиатрични заболявания със стационар, ОДПФЗС - Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар, ОИД - Оперативно-издирвателна дейност, ОК - Овариален карцином, Онкологична комисия, ОЛАФ - Европейската служба за борба с измамите, ОМГ - Боже Господи!, ОМЛ - Остра миелоидна левкемия, ОМО - Организационно-методологичен отдел, ООД - Обща огнищна доза (химиотерапия), Дружество с ограничена отговорност, ООН - Организация на обединените нации, ОП ”ОС” - Оперативна програма ”Околна среда 2007-2013”, ОПЛ - Общопрактикуващ лекар, ОПС - Оборотна помпена станция, ОУ - Основно училище, ОФГ - Очевидна фактическа грешка,