Абревиатури започващи с Ч

ЧГКИЦ - Черноморски граничен координационен и информационен център, ЧКБ - Червена книга на България, ЧМН - черепномозъчни нерви, ЧНД - Частно наказателно дело, ЧС - Червени списъци, ЧХГ - Човешки хориогонадотропин,