Абревиатури започващи с Ш

ШИС - Шенгенска информационна система, ШК - Шахтов кладенец, ШО - Широка общественост, ШУ - Шуменски университет,