Абревиатури започващи с Я

ЯМР - Ядрено магнитен резонанс, ЯФГ - Явна фактическа грешка,