Абревиатури започващи с 3

3G - Third Generation / Tрето поколение,