Абревиатури започващи с I

IC - Канарски острови, ID на агломерацията - Код на агломерацията, IDR - Индонезийска рупия, ID - Индонезия, IEP - Ирландски паунд, IE - Република Ирландия, ILP - Израелска Лира (заменена от ILR), ILR - Израелски стар шекел (заменен от ILS), ILS - Израелски шекел, IL - Израел,, INR - Индийска рупия, IN - Индия, IPS - Индекс за фитобентос (Indice de polluo-sensibilité), IQD - Иракски динар, IQ - Ирак,, IRR - Ирански риал, ISDN - Integrated Services Digital Network / Цифрова мрежа с интегрaция на услугите, ISJ - Исландска стара крона (заменена от ISK), ISK - Исландска крона, ISM - Industrial, Scientific and Medical (applications) / Промишлени, научни и медицински (приложения), IS - Исландия, ITL - Италианска лира, ITU - International Telecommunication Union / Международен комитет по далекосъобщения, IT - Италия, IUCN - Международен съюз за защита на природата и природните ресурси,