Абревиатури започващи с O

OMR - Омански риал, OM - Оман, OSS - One-stop Shopping / Пазаруване от едно място (лицензионна процедура),