Абревиатури започващи с Q

QAR - Катарски риал, QA - Катар, Q - Кватернер – период (система) от Неозойската ера, Qест. - Естествени ресурси на подземни водни тела,