Абревиатури започващи с P

PAB - Панамска балбоа, PA - Панама, PCS - Personal Communications System / Персонални комуникационни услуги, PDH - Plesiochronous Digital Hierarchy / Плезиохронна цифрова йерархия, PEH - Перуански сол (заменен от PEN), PEN - Нов перуански сол, PE - Перу, PF - Френска Полинезия, PGK - Папуа-новогвинейска кина, PG - Папуа Нова Гвинея, Палеоген – период (система) от Неозойската ера, PHP - Филипинско песо, PH - Филипини, PKI - Public Key Infrastructure / Обществена ключова инфраструктура, PKR - Пакистанска рупия, PK - Пакистан, PLN - Полска злота, PLZ - Полска злота A/94 (заменена от PLN), PL - Полша, PRA - Primary Rate Access / Потребителски интерфейс за първичен достъп, PR - ПуертоРико, PTE - Португалско ескудо, PT - Португалия, PW - Палау, PYG - Парагвайски гуарани, PY - Парагвай, P - Общ фосфор,